Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „KAIP MUMS SEKASI?“

Informacija atnaujinta:

Vasario 22 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazija kvietė bendradarbiaujančias ugdymo įstaigas (partnerius) į respublikinę apskritojo stalo diskusiją apie ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo galimybes. Diskusijos tikslas – aptarti kompetencijomis grįsto ugdymo situaciją ir pasidalyti gerąja patirtimi, siekiant kokybiškai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Pasak Rėkyvos progimnazijos direktoriaus Nerijaus Kundroto, mokykla keičiasi, diegiama daug įvairių naujovių, todėl natūralu, kad mokytojai turi susitikti, kad aptartų ir išdiskutuotų probleminius klausimus, pasidalytų profesine patirtimi.

Diskusijoje daug dėmesio skirta tokioms probleminėms sritims kaip kompetencijomis grįstas atnaujintas ugdymo turinys, pamoka pagal atnaujintą ugdymo turinį ir sėkmės istorijos įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. Aptarti šiuolaikinės pamokos ypatumai: mokomojo turinio planavimas, diferencijavimas, mokomųjų dalykų integravimas, mokymas atliekant projektus, taip pat virtualiųjų mokymo priemonių taikymo galimybės.

Dalyvavo pranešėjai ne tik iš Šiaulių ugdymo įstaigų – Rėkyvos progimnazijos ir „Saulėtekio“ gimnazijos, bet ir kitų miestų: Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos, Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“. Perskaityti devyni pranešimai aktualiais ugdymo turinio atnaujinimo ir mokymo(si) klausimais. Diskusijoje dalyvavo 50 diskutantų (dalyvių be pranešimų).

Ši diskusija sudarė sąlygas skirtingų šalies ugdymo įstaigų mokytojų profesinių kompetencijų gilinimui(si) ir reflektyviosios praktikos plėtotei, kokybiškai įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. Viena Šiaulių Rėkyvos progimnazijos strateginių veiklos krypčių – nuolatinė motyvuojanti kolegiali pagalba, mokymasis drauge ir dalijimasis savo patirtimi, siekiant ugdymo kokybės nuolatinio tobulinimo.

Skip to content