Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

Informacija atnaujinta:

Vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490, rekomendacijomis dėl BVM diegimo Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, patvirtintomis 2023 m. rugpjūčio 29 d., Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje sudaryta darbo grupė kokybės vadybos sistemos, paremtos bendruoju vertinimo modeliu, įgyvendinimui (patvirtina direktoriaus 2024 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-70).
Planuojama 2024 m. vasario-kovo mėn. atlikti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu ir iki 2024 m. kovo 29 d. parengti veiklos tobulinimo planą.
 
Įsakymas dėl veiklos kokybės įsivertinimo pagal bendrojo vertinimo modelį grupės sudarymo
Įsakymas dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo plano 2023-2024 m. m. patvirtinimo
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo planas
BVM reglamentuojantys dokumentai

Skip to content