Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

Teisinė informacija

Informacija atnaujinta:

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Geros mokyklos koncepcija
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Mokykla jokių teisės aktų projektų nevykdo.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas:

2021-2022 m. m. mokyklos veiklos įsivertinimo anketa
2020-2021 m. m. mokyklos veiklos įsivertinimo anketa
2019-2020 m. m. mokyklos veiklos įsivertinimo anketa

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Vardas PavardėPareigos
Irena Roikienėformaliojo ugdymo skyriaus vedėja (Pirmininkė)
Daiva Rozgaitė – Udrienėdailės, technologijų mokytoja
Ignas Augustinasinformacinių technologijų mokytojas
Dalia Narkienėmatematikos  mokytoja
Violeta Gliaudienėlietuvių kalbos mokytoja
Virginija Tunikaitytėpradinių klasių mokytoja

Teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atlikta, sritis: Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatytas vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo teisinis reguliavimas.
Stebėsenos tikslas: įvertinti esamą vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo praktiką, jos veiksmingumą, šios srities teisinio reguliavimo pakankamumą. 
Atlikus teisinio reguliavimo stebėseną, parengta teisinio reguliavimo pažyma, kurioje atsispindi stebėsenos tikslai, uždaviniai, teisinio reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo įvertinimas ir siūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo. 

Skip to content