Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

Paslaugos

Informacija atnaujinta:


Progimnazijoje veikia valgykla, maistas gaminamas Ikimokyklinio ugdymo skyriuje, atsižvelgiant į fiziologinius vaikų amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.

Progimnazijoje teikiamas:
·         nemokamas mokinių maitinimas, kuris skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams  įstatymo nustatyta tvarka ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu;
·         mokamas maitinimas, už kurį sumoka mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);
 
Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

·         Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose aprašu.
·         Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu.
·         Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“.
·         Šiaulių Rėkyvos progimnazijos Maitinimo organizavimo tvarkos aprašu.
 
Mokamo maitinimo kainos
– Mokamo maitinimo kainos Šiaulių Rėkyvos progimnazija ikimokyklinis ugdymo skyrius
– Mokamo maitinimo kainos Šiaulių Rėkyvos progimnazija

Einamosios savaitės valgiaraštis  yra skelbiamas viešai progimnazijos valgykloje informaciniame stende ir tinklapyje.

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas

Skip to content