Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

Visos dienos mokykla (VDM)

Informacija atnaujinta:

Tikslas: sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.
Už visos dienos mokyklos paslaugą progimnazijoje atsakingos:

Savaitės dienosDarbo laikas
Pirmadienis13.54 – 17.30
Antradienis
Trečiadienis13.54 – 17.30
Ketvirtadienis
Penktadienis13.54 – 17.30
Savaitės dienosDarbo laikas
Pirmadienis13.30 – 17.06
Antradienis13.30 – 17.06
Trečiadienis13.30 – 17.06
Ketvirtadienis13.30 – 17.00
Penktadienis13.30 – 17.00
Savaitės dienosDarbo laikas
Pirmadienis
Antradienis13.54 – 17.30
Trečiadienis
Ketvirtadienis13.54 – 17.30
Penktadienis

Informuojame, kad vadovaujantis Šiaulių miesto visos dienos mokyklos tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-290, progimnazijoje organizuojamos Visos dienos mokyklos (VDM) I modelio veiklos, kuomet po pamokų vyksta popamokinė veikla VDM grupėje, integruojanti neformaliojo ugdymo užsiėmimu.

1. Papildyti ugdymo turinį įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik progimnazijos, bet ir kitas socialinių partnerių teikiamas galimybes.
2. Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais bei suaugusiais.
3. Suteikti galimybę pasijusti visaverčiu grupės nariu.
4. Stiprinti pasitikėjimą savimi žaidžiant, kuriant, atrandant ir pažįstant pasaulį.
5. Mokyti pažinti savo ir kitų emocijas, jas tinkamai išreikšti, ugdyti teigiamą požiūrį į mokslą bei darbą.

LaikasVeiklos formaPaaiškinimai
8.00-13.30Ugdomoji veiklaPamokos.
13.30-14.00Vaikų priėmimas. Dalinimasis dienos įspūdžiais.Individualūs pokalbiai, žaidimai.
14.00-15.00Ugdomoji veikla.Individualios, kolektyvinės užduotys, skirtos gilinti ir įtvirtinti mokomųjų dalykų žinias. Nebaigtų darbų valandėlė.
15.00-16.00Neformalioji veikla.Stalo žaidimai, judrieji žaidimai, aktyvi veikla lauke (priklausomai nuo oro sąlygų).
16.00-17.00Vaikų saviraiškos ugdymas.Kūrybinė (meninė) veikla.
17.00-17.30Refleksija. SavitvarkaDienos veiklų aptarimas. Darbo vietos sutvarkymas.
Skip to content