Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

Projektinė veikla

Informacija atnaujinta:

2023 metais, Europos Komisijai patvirtinus, Šiaulių Rėkyvos progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos programos koordinavimo Erasmus+ projekte ‘Nature is Our Home’.

Tai vienerių metų, trijų mokyklų apimties projektas, kurios siekia kartu spręsti ekologijos ir klimato kaitos klausimus. Partnerystėje, kaip projektą vykdančiosios mokyklos, dalyvauja Rėkyvos progimnazija iš Lietuvos, Osnovno Uchilishte Petko Rachev Slaveikov mokykla iš Bulgarijos ir Lichtenšteino bendruomenės mokykla iš Schaan miesto.

Projekto teminė struktūra apibrėžta, atlikti parengiamieji darbai, numatytos veiklos, dešimčiai mokytojų suteikiama galimybė dalyvauti mobiliuose mokyklų vizituose, semtis patirties, keistis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti gamtosauginiais klausimais.

Kiekvienas Erasmus+ projektas prisideda prie europinių vertybių supratimo, išsilavinimo didinimo, mokytojų ir mokinių tobulėjimo.

Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

ES PROJEKTAS „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Rėkyvos progimnazija gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti. Mokymo priemonių vertė – 2666,84 €.

Šiuo projektu siekiama modernizuoti 1–8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2017 m. kovas – 2019 m. liepa).

Planuojama, kad kitų metų pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga. Progimnazija turėtų gauti mokymo priemonių dar už 4353,58 €.

Skaitykite daugiau

 Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris.


Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką. Progimnazija dalyvauja šiame projekte. Projekto  veiklas progimnazijoje koordinuos ugdymo karjerai specialistė Nijolė Bacienė.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos.


Rėkyvos progimnazijos “Erasmus+” programos Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose” dalyvių atrankos vykdymo komisijos posėdžio protokolas.

ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
GAMTOSAUGINIŲ PROGIMNAZIJŲ PROGRAMOS PATIRTIS

Šiaulių Rėkyvos progimnazija įsikūrusi buvusiame E. Karpio dvare ant Rėkyvos ežero kranto. Dvaro teritorija, kurios plotas apie 14 ha (3 Karpio dvaro pastatai, vienintelė Lietuvoje šeimyninė kapavietė ant ežero kranto – Grabavičiaus kalnas, Rėkyvos bažnytėlė, kapinaitės, parkas, gandralizdis) yra saugotinų objektų sąraše. 1992 m . prie Rėkyvos ežero įkurtas botaninis – zoologinis draustinis, skirtas Rėkyvos apyežerio, pelkiniam kompleksui su būdinga augalija ir gyvūnija saugoti.

Pati mokyklos aplinka įtakoja pasirinkti ekologinio ugdymo kryptį, domėtis kultūros paveldu. Daug dėmesio skiriama ekologijos integravimui, ugdymo proceso efektyvinimui ir optimizavimui.

Gamtosauginis kodeksas

Laikykis mokyklos gamtosauginių taisyklių ir būsi laimingas !
Rūšiuok šiukšles, nes kiekviena šiukšlė turi savo vietą.
Nelaužyk medžių, nes tai tavo plaučiai.
Neteršk vandens, tu jį gersi.
Vandenį, elektrą taupyk, gerą daiktą įsigyk.
Tausok mokyklos inventorių.
Dviračiu važiuok – gamtą tausok.
Nerūkyk, nes tave patį surūkys…
Nedegink laužų mokyklos teritorijoje, nes … nudegsi.
Pasodink gėlę, medį – gražu ir gera kvėpuoti.
Saugok gamtą, nes saugosi save.

   
Dalyvavimas Gamtosauginių mokyklų programoje pagerino atliekamos veiklos kokybę, padėjo atidžiau įvertinti progimnazijos aplinkos situaciją ir numatyti priemones ją keisti. Mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į programą: Rėkyvos įstaigose išplatinti aplinkosauginiai lankstinukai, mokiniai ir mokyklos darbuotojai taupo elektrą, vandenį. Rėkyvos progimnazijos mokytojai, mokiniai dalyvauja Šiaulių apskrities, respublikinėse konferencijose, seminaruose, kuriuose pristato mokyklos patirtį, aplinkosaugines inovacijas.
   
Nuo 1998 m. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos prioritetinės veiklos sritys – ekologija, kultūros paveldas, sveika gyvensena.

Skip to content