Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

PROJEKTINĖ VEIKLA

Informacija atnaujinta:

2023 metais, Europos Komisijai patvirtinus, Šiaulių Rėkyvos progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos programos koordinavimo Erasmus+ projekte ‘Nature is Our Home’.

Tai vienerių metų, trijų mokyklų apimties projektas, kurios siekia kartu spręsti ekologijos ir klimato kaitos klausimus. Partnerystėje, kaip projektą vykdančiosios mokyklos, dalyvauja Rėkyvos progimnazija iš Lietuvos, Osnovno Uchilishte Petko Rachev Slaveikov mokykla iš Bulgarijos ir Lichtenšteino bendruomenės mokykla iš Schaan miesto.

Projekto teminė struktūra apibrėžta, atlikti parengiamieji darbai, numatytos veiklos, dešimčiai mokytojų suteikiama galimybė dalyvauti mobiliuose mokyklų vizituose, semtis patirties, keistis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti gamtosauginiais klausimais.

Kiekvienas Erasmus+ projektas prisideda prie europinių vertybių supratimo, išsilavinimo didinimo, mokytojų ir mokinių tobulėjimo.

Rita Ramonienė, anglų kalbos mokytoja

ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
GAMTOSAUGINIŲ PROGIMNAZIJŲ PROGRAMOS PATIRTIS


Šiaulių Rėkyvos progimnazija įsikūrusi buvusiame E. Karpio dvare ant Rėkyvos ežero kranto. Dvaro teritorija, kurios plotas apie 14 ha (3 Karpio dvaro pastatai, vienintelė Lietuvoje šeimyninė kapavietė ant ežero kranto – Grabavičiaus kalnas, Rėkyvos bažnytėlė, kapinaitės, parkas, gandralizdis) yra saugotinų objektų sąraše. 1992 m . prie Rėkyvos ežero įkurtas botaninis – zoologinis draustinis, skirtas Rėkyvos apyežerio, pelkiniam kompleksui su būdinga augalija ir gyvūnija saugoti.

Pati mokyklos aplinka įtakoja pasirinkti ekologinio ugdymo kryptį, domėtis kultūros paveldu. Daug dėmesio skiriama ekologijos integravimui, ugdymo proceso efektyvinimui ir optimizavimui.
Gamtosauginis kodeksas

Laikykis mokyklos gamtosauginių taisyklių ir būsi laimingas !
Rūšiuok šiukšles, nes kiekviena šiukšlė turi savo vietą.
Nelaužyk medžių, nes tai tavo plaučiai.
Neteršk vandens, tu jį gersi.
Vandenį, elektrą taupyk, gerą daiktą įsigyk.
Tausok mokyklos inventorių.
Dviračiu važiuok – gamtą tausok.
Nerūkyk, nes tave patį surūkys…
Nedegink laužų mokyklos teritorijoje, nes … nudegsi.
Pasodink gėlę, medį – gražu ir gera kvėpuoti.
Saugok gamtą, nes saugosi save.
   
Dalyvavimas Gamtosauginių mokyklų programoje pagerino atliekamos veiklos kokybę, padėjo atidžiau įvertinti progimnazijos aplinkos situaciją ir numatyti priemones ją keisti. Mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į programą: Rėkyvos įstaigose išplatinti aplinkosauginiai lankstinukai, mokiniai ir mokyklos darbuotojai taupo elektrą, vandenį. Rėkyvos progimnazijos mokytojai, mokiniai dalyvauja Šiaulių apskrities, respublikinėse konferencijose, seminaruose, kuriuose pristato mokyklos patirtį, aplinkosaugines inovacijas.
   
Nuo 1998 m. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos prioritetinės veiklos sritys – ekologija, kultūros paveldas, sveika gyvensena.

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2019-2024 m. „SVEIKA MOKYKLA“

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PAŽYMĖJIMAI

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

Vertybės

Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai

Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

Projektas SVEIKATA VISUS METUS

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

SVEIKATA VISUS METUS  2023


Projektas SVEIKATA VISUS METUS 2024

Skip to content