Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

DISKUSIJA „UTA IR KGR: KAIP MUMS SEKASI?“

Informacija atnaujinta:

Progimnazijoje vyko apskritojo stalo diskusija UTA įgyvendinimo klausimams aptarti
2023 m. spalio 30 d. organizuota Šiaulių Rėkyvos progimnazijos pedagogų apskritojo stalo diskusija „UTA ir KGR: kaip mums sekasi?“. Apskritojo stalo diskusijos tikslas – aptarti kompetencijomis grįsto ugdymo situaciją ir pasidalyti gerąja patirtimi, siekiant kokybiškai įgyvendinti bendrųjų programų ugdymo turinio atnaujinimą (UTA). Šiame susitikime dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojai. Diskusija vyko tokiu darbo principu „Dalijamės–Vertiname–Stebime“.

Spalio mėnesį dalis 1–4 ir 5–8 klasių mokytojų vedė UTA atviras pamokas pagal kolegialaus grįžtamojo ryšio modelį „Kolega–kolegai“ (KGR), kurias vertino ir stebėjo kiti kolegos. Apskritojo stalo diskusijos metu pasidalyta patirtimi, kaip sekėsi vesti atviras pamokas pagal UTA: išryškinti sėkmės aspektai, aptartos tobulintinos tokios pamokos sritys, pateiktos įžvalgos, ką būtų galima keisti ar daryti kitaip. Diskusija baigta apibendrinimu, kurio metu išsakyti esminiai pastebėjimai siekiant kokybiškai įgyvendinti UTA Progimnazijoje.

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Gintarė Kulbeckienė

Skip to content