Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

PROGIMNAZIJA ORGANIZAVO METODINĘ SAVAITĘ„ATVIRUMAS IR BENDRADARBIAVIMAS: MOKOMĖS, ATRANDAME, DALIJAMĖS KARTU“

Informacija atnaujinta:

Kovo 12–15 d. progimnazijoje vyko metodinė savaitė „Atvirumas ir bendradarbiavimas: Mokomės, atrandame, dalijamės kartu“. Šios metodinės savaitės tikslas – bendradarbiauti su kitų miestų ugdymo įstaigų bendruomenėmis inicijuojant atviras veiklas, kuriant asmeninius tinklus ir reflektuojant bei diskutuojant apie įvairų ir kokybišką ugdymo turinį.

Metodinės savaitės metu vyko dešimt atvirų veiklų: pradinių klasių mokytojai ir mokytojai dalykininkai vedė aštuonias atviras pamokas, du pagalbos mokiniui specialistai – socialinis pedagogas ir psichologo asistentas – vykdė atviras veiklas, trys progimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai inicijavo atviras veiklas.

Progimnazijos pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų atviras veiklas stebėjo Šiaulių miesto ugdymo įstaigų pedagogai iš lopšelio-darželio „Bitė“, lopšelio-darželio „Dainelė“, Centro pradinės mokyklos, „Saulės“ pradinės mokyklos, Gytarių ir Zoknių progimnazijų. Į kvietimą dalyvauti metodinės savaitės atvirose veiklose nuotoliniu būdu atsiliepė kitos šalies ugdymo įstaigos, progimnazijos partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“, Joniškio rajono ugdymo įstaigos: Joniškio r. Žagarės gimnazija, Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla ir Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

Rėkyvos progimnazija stiprina metodinę veiklą ir kelia sau tokius uždavinius: inicijuoti atvirumą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų šalies ugdymo įstaigų; skatinti nuolatinę motyvuojančią kolegialią pagalbą, mokymąsi drauge ir dalijimąsi savo patirtimi; sudaryti sąlygas profesinės kompetencijos gilinimui ir reflektyviosios praktikos plėtotei, kuriant ir plečiant asmeninius tinklus.

Skip to content