Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

RĖKYVOS PROGIMNAZIJOJE STARTUOJA LIONS QUEST PROGRAMA ,,PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS“

Informacija atnaujinta:

Spalio 24–26 dienomis Rėkyvos progimnazijoje vyko LIONS QUEST programos ,,Paauglystės kryžkelės“, skirtos 5–8 klasių mokiniams, mokymai. Šiuose mokymuose darbo su paaugliais kompetencijas patobulino 14 pedagogų. Progimnazija šią socialinio ir emocinio ugdymo programą pradės įgyvendinti nuo 2024 m. sausio mėn. klasės valandėlių ir neformaliojo švietimo užsiėmimų metu.

Progimnazijos mokytojai praktinių užsiėmimų metu mokėsi vesti LIONS QUEST pamokas, organizuoti susirinkimus tėvams. Daug dėmesio buvo skiriama veiklų analizei ir refleksijai, taip pat buvo aptartos šios programos pritaikymo galimybės, susiejant su jau numatytomis veiklomis Progimnazijoje. Pedagogai aktyviai mokėsi, kaip kurti tarpusavio santykiais paremtą mokymuisi palankią bendruomenę, kaip ugdymo įstaigoje įgyvendinti programą, padėsiančią tinkamai ugdytis socialines-emocines kompetencijas. Mokymų dalyviai pagilino psichologijos žinias apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, išmoko naujų metodų, kurie naudingi ne tik ugdant vaikų socialinį-emocinį intelektą, bet ir organizuojant dalykų pamokas. Visų mokymų metu buvo dirbama grupėse, atliktos įvairios netradicinės užduotys.

LIONS QUEST programos mokymų metu buvo akcentuojama, kad jaunų žmonių pasiekimai yra susiję su mokytojų rūpesčiu ir įsitikinimu, kad paaugliai aktyviai mokosi tada, kai juos vertina kaip gabius, protingus žmones, turinčius svarbių patyrimų ir galinčius jais pasidalyti, kai mokymasis yra tikras ir aktualus. Atkreiptas dėmesys, kad kiekvienam ugdytiniui reikia nuolatinių tarpusavio santykių su rūpestingu suaugusiuoju, saugios aplinkos augti ir mokytis.

Skip to content