Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

SEPTINTOKAMS INTEGRUOTOS BIOLOGIJOS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKOS „BIOTECHNOLOGIJOS“

Informacija atnaujinta:

Šiais mokslo metais septintos klasės mokiniai biologijos ir technologijų programų kursą mokosi pagal atnaujintą ugdymo turinį. Atnaujintų programų tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui per biologijos ir technologijų mokymo(si) turinį įgyti kompetencijų pagrindus.

Septintos klasės mokiniams sausio 22–23 d. vyko integruotos biologijos ir technologijų pamokos „Biotechnologijos“, kurias vedė biologijos mokytoja Irma Radvilė ir technologijų mokytoja Daiva Rozgaitė-Udrienė. Per biologijos pamoką mokiniai nagrinėjo temos „Gyvieji organizmai ir biotechnologijos“ teorinę dalį. Mokiniai aiškinosi, kaip vienaląsčiai grybai (mielės) panaudojami klasikinėse biotechnologijose, fermentuotų produktų (duonos, sūrio) gamybai. Šias įgytas teorines žinias jie galėjo pritaikyti praktiškai per technologijų pamokas (mityba). Septintokai analizavo receptūras, technologinę veiksmų seką ir gamino mielinių bandelių su cinamonu tešlą. Jie pildė praktinio darbo lapus, kuriuose turėjo tiksliai nurodyti vandens temperatūrą (naudojosi termometru), mielių masę / produktų kiekius (naudojosi elektroninėmis svarstyklėmis, matavimo indais), stebėjo tešlos kilimą, matavo ir lygino duomenis, fiksavo juos ir surašė į stebėjimų lentelę. Mokiniai kėlė hipotezę ir formulavo išvadas. 
Viena labiausiai ugdomų kompetencijų ugdymo turinio  atnaujintose programose – pažinimo kompetencija, kurią mokiniai sėkmingai įgijo per integruotą biologijos–technologijų pamoką „Biotechnologija“.
 
Mokytojos Irma ir Daiva

Skip to content